Home

Bulmeurt

  Hyoscyamus niger
Henbane
Foto Kristin Vigander Fornebu juni 2005 Foto Kristin Vigander Fornebu juni 2005 Foto Kristin Vigander VE Sandøya (Tjøme) juni 2013

 

Bulmeurt er rødlistet som sterkt truet (EN). Hele planten er svært giftig.

Latinsk navn niger = Svart
Familie Solanaceae - Søtvierfamilien
Karakteristika Ett- eller toårig. Mykt kjertelhåret og med vond lukt. Blad grovtannet. Blomster omtrent sittende i ensidige kvaster.
Beger krukkeformet med stiv, 5-tannet krage. Krone bredt traktformet, grågul med purpurfargete flekker. (Kilde Lid-Lid)
Størrelse 20-100 cm
Andre som ligner  
Utbredelse  
 
Foto Kristin Vigander VE Sandøya (Tjøme) juni 2013 Foto Kristin Vigander Hovedøya juni 2012 Foto Kristin Vigander Hovedøya juni 2012
 
Foto Kristin Vigander Nakholmen september 2021, første års rosett Foto Kristin Vigander Nakholmen september 2021 Foto Kristin Vigander Nakholmen september 2021