Home

Buskvikke

Hippocrepis emerus
Scorpion senna
Foto Kristin Vigander Grønnåsen, Kragerø mai 2005 Foto Kristin Vigander Grønnåsen, Kragerø mai 2005 Foto Kristin Vigander Grønnåsen, Kragerø mai 2005
 

Buskvikke er rødlistet som sterkt truet (EN)

Latinsk navn
Familie Erteblomstfamilien
Karakteristika Liten busk. Stengel med furer eller ribber. Blad ulikefinnet, blanke, blågrønne på undersiden. 2-4 par småblad, endesmåblad like stort som de andre småbladene. 2-3 blomster på hvert skaft. Krone gul. Leddskolm flattrykt, hengende, 5-10 cm lang med nebb og 3-12 litt krumme ledd.
Andre som ligner Sørøstlig. Sjelden i Porsgrunn, Bamble og Kragerø.