Home

Bustsmyle

  Aristavena setacea (Deschampsia setacea)
Bog Hair-Grass
Sjötåtel
Fin Bunke
Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark august 2019 Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark august 2019 Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark august 2019

 

Rødlistet VU

Bustsmyle Aristavena setacea vurderes som sårbar (VU) fordi den har en sterk tilbakegang. Arten har også en begrenset utbredelse og dens naturtyper er truet. 

Latinsk navn  
Familie Poaceae-gressfamilien
Karakteristika Tette tuer. Blad trådsmale, blågrønne, ru. Slirehinne 3-8 mm lang, sylspiss. Topp lyst gråfiolett med rette, rue grener, smal hele tiden. Ytteragner jevnlange med småakset. Inneragn kløyvd i spissen med en kort tann på hver side. Sjelden. Sørlig.
Størrelse 20-50 cm
Andre som ligner Smyle
Utbredelse Bare helt sør i Norge.
Den er konkurransesvak og knyttet til næringsfattige ferskvannstrender og dynetrau, sjeldnere i myr. Den er kjent fra Øf Hvaler (ved to nærliggende dammer, jf. Gauslaa 1990) og langs sørkysten fra AA Lillesand til Ro Bokn og Rennesøy
 
Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark august 2019 Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark august 2019 Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark august 2019
 
   
Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark august 2019