Home

Byreseda

  Reseda lutea
Wild Mignonette
Foto Kristin Vigander Møn, Danmark juni 2014 Foto Kristin Vigander Møn, Danmark juni 2014 Foto Kristin Vigander Møn, Danmark juni 2014

   
Latinsk navn  
Familie Resedafamilien
Karakteristika Blomster blekgule, 6-talllige med platelignende honningkjertel. Kapsel opprett, 3-fliket. Blad med 1-3 parfliker.
Størrelse 20-50 cm
Utbredelse Vanlig på Gotland, ellers sjelden på kalkholdig sand- eller grusjord. Veikanter, lasteplasser, åkerkanter, havstrand.
 
Foto Kristin Vigander Gotland juli 2002 Foto Kristin Vigander Gotland juli 2002 Foto Kristin Vigander Gotland juli 2002
 
 
Foto Kristin Vigander Kreta april 2016 Foto Kristin Vigander Kreta april 2016