Home

Dalfiol

Viola selkirkii

Skuggviol
Dal-Viol
Kaiheorvokki
Foto Kristin Vigander Otta mai 2008 Foto Kristin Vigander Otta mai 2008 Foto Kristin Vigander Otta mai 2008
Foto Kristin Vigander Biri mai 2023 Foto Kristin Vigander Biri mai 2023 Foto Kristin Vigander Biri mai 2023

Dalfiol er rødlistet som sårbar (VU)

Latinsk navn Viola er et gammelt romersk navn. selkirkii kommer av den skotske greven Thomas Douglas i Selkirk (1771-1820).
Familie Fiolfamilien
Karakteristika

Flerårig.Blad hjerteformet med smal åpning ved bladskaftet. tynne, litt rukkete, med spredde hår på oversiden. Øreblad spisse, noe sammenvokste med bladskaftet. Begerblad spisse. Kronblad blekfiolette. Spore lang og tykk. Har ofte kleistogame blomster. Blader og blomster vokser direkte fra jordstengelen.

Størrelse 5-10 cm
Voksested og utbredelse Mørk, fuktig oreskog, granskog, bekkekløfter, på fuktig mose i rasmark, baserik grunn. Sjelden
 
Foto Kristin Vigander Otta mai 2008