Home

Dauvnesle

  Lamium album
White dead-nettle
Foto Kristin Vigander VF Tjøme juli 2002 Foto Kristin Vigander VF Tjøme juli 2002 Foto Kristin Vigander VF Tjøme juli 2002
   
Latinsk navn lama = stilk, album = hvit
Familie Leppeblomstfamilien
Karakteristika Stengel hul, blad ligner brennesle. Krone hvit, sjelden rosa, tett hårkrans i røret.
Størrelse 20-50 cm. Krone 20-25 mm.
Andre som ligner Flekktvetann
Utbredelse Innført, bofast. Vei- og gatekanter, gårdstun og skrotemark. Nokså vanlig på Østlandet, spredd i kyst- og fjordstrøk
 
Foto Kristin Vigander Hvaler mai 2009 Foto Kristin Vigander Hvaler mai 2009 Foto Kristin Vigander Drøbak mai 2010
 
   
Foto Kristin Vigander Drøbak mai 2010