Home

Dikeforglemmegei

  Myosotis laxa ssp. caespitosa
Tufted forget-me-not
Sumpförgätmigej
Sump-Forglemmigej
Rantalemmikki
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006
  Dikeforglemmegei er underart av sumpforglemmegei Myosotis laxa
Latinsk navn Laxus = åpen, slakk
Familie Boraginaceae - Rubladfamilien
Karakteristika Toårig, noen ganger ettårig, mest grenet oppover. Stengel med tiltrykte hår. Bladrosett visner tidlig. Stengelblad små. Krone blå, nesten flat., 4-5 mm bred.
Størrelse 5-20 cm
Utbredelse Tangvoll, vannkanter, grøfter. Nokså vanlig i lavlandet og dalførene nord til Bodø.
Andre som ligner  
 
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Hvasser august 2009 Foto Kristin Vigander Hvasser august 2009
 
 
Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014