Home

Dikesvineblom

Jacobaea aquatica ssp. aquatica
Marsh ragwort
Foto Kristin Vigander Linnestranda august 2006 Foto Kristin Vigander Linnestranda august 2006 Foto Kristin Vigander Linnestranda august 2006

Planten er giftig, og farlig for husdyr

Latinsk navn Senecio av latinsk senere = bli gammel. Aquaticus av aqua = vann, 'vokser ved vann'.
Familie Asteraceae - Korgplantefamilien
Karakteristika Toårig. Stengel rødfarget, snau. Rosettblad lysegrønne og snaue, oftest ikke delte. Stengelblad små og delte med stor endeflik. Korger 12-30 mm brede, i halvskjerm. Kantkroner tungeformet, gule, ca 10 mm lange. Alle frukter snaue, eller skivefrukter grissent håret.
Størrelse
Utbredelse Trolig hjemlig i våt eng, beitemark, grøfter og i vannkanter. Nokså vanlig ute på kysten fra Vågsøy til Snøla. Naturalisert i sump og vannkanter i Oslo og Lier. Ellers et sjeldent ugress på veikanter og skrotemark på Østlandet fra Fredrikstad og Hole til Kristiansand og Mandal, i Bergen og i Tromsø.
Andre som ligner Dikesvineblom ligner Landøyda. Men hos dikesvineblom har det nederste bladet en stor endeflik, som mangler hos landøyda.
Foto Kristin Vigander Linnestranda august 2006 Foto Kristin Vigander Linnestranda august 2006 Foto Kristin Vigander BU Linnestranda juli 2012