Home

Dovrevalmue

Papaver radicatum var. ovatilobum
Foto Kristin Vigander Kongsvoll juli 2008 Foto Kristin Vigander Kongsvoll juli 2008 Foto Kristin Vigander Kongsvoll juli 2008

Dovrevalmue er en varietet av islandsvalmue (fjellvalmue), som er rødlistet som sterkt truet (EN)

Latinsk navn  
Familie Papaveraceae - valmuefamilien
Karakteristika Flerårig. Vokser i tette tuer. Saft hvit eller gul. Blad lodne med 2-4 par lansettformete til eggformete fliker. Blomserrskaft mørkhåret, rette eller nederst noe bøyde. En hårring rett under blomsten.
Størrelse 10-25 cm
Andre som ligner
Utbredelse og voksested Dovrefjell

Foto Kristin Vigander Kongsvoll juli 2008