Home

Dragehode

Dracocephalum ruyschiana

Drakblomma
Almindelig Dragehoved
Isoampiaisyrtti
Foto Kristin Vigander Asker juni 2003 Foto Kristin Vigander Asker juni 2003 Foto Kristin Vigander Oksenøya juni 2005

Dragehode er rødlistet i kategori sårbar (VU), og er fredet

Latinsk navn
Familie Leppeblomstfamilien
Karakteristika

Beger med 2 lepper og 15 nerver, øverste flik større enn de andre. Krone med hvelvet overleppe. Flerårig. nesten snau. Blad 2-5 cm, mattgrønne, linjeformede med nedbøyde kanter. Beger nesten fiolett. Krone 20-30 mm, blå eller blåfiolett, 2-3 ganger så lang som begeret.

Størrelse 20-50 cm.
Andre som ligner
Utbredelse Sjelden på tørr, åpen, kalkrik jord.
Foto Kristin Vigander AK Oksenøya juni 2009 Avblomstret, funnet på Ringerike juli 2004 Foto Kristin Vigander OP Otta august 2012
Foto Kristin Vigander Hovedøya juni 2012 Foto Kristin Vigander Kalvøya juni 2016 Foto Kristin Vigander Kalvøya juni 2018
   
Foto Kristin Vigander Spirodden juni 2019