Home

Dronningstarr

Carex pseudocyperus
Cyperus sedge
Foto Kristin Vigander Fornebu aug. 05 Foto Kristin Vigander Fornebu aug. 05 Foto Kristin Vigander Fornebu aug. 05
 
   
Foto Kristin Vigander AK Holmen - Asker juli 2008    

Dronningstarr er rødlistet som nær truet (NT)

Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Grisne matter med korte, krypende jordstengler. Blad grønne og flate, 5-10 mm brede, ofte høyere enn stråene. Strå grove, kvasskantet og rue. Akssamling av ett smalt, skaftet hannaks og oftest 3-5 langskaftete, hengende hunnaks. Støtteblad brede, når høyt over akssamlingen. Hunnaks sylindriske, 2-6 cm lange, med tettstilte fruktgjemmer som spriker rett ut eller er litt tilbakebøyde i modne aks. Dekkskjell grønne, smale og med lang ru brodd. Fruktgjemme 5-6 mm langt, glinsende grønt, med sterke nerver og et langt, glatt og dypt kløvd nebb. (Kilde Lid-Lid)
Størrelse 30-70 cm
Andre som ligner
Utbredelse

Foto Tove H. Dahl Lille Gjerstadvann okt 07 Foto Tove H. Dahl Lille Gjerstadvann okt 07 Foto Norman Hagen Kjønnøya juli 2006
Foto Norman Hagen Foto Tove H. Dahl AA Lille Gjerstadvann juni 08 Foto Tove H. Dahl AA Lille Gjerstadvann juni 08