Home

Dubbestarr

  Carex fuliginosa ssp. misandra

Sotstarr
Bue-Star
Nokisara
Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013 Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhø august 2012 Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013

Dubbestarr er rødlistet i kategorien sårbar (VU)

GRUPPE 4 SEKSJON AULOCYSTIS
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Tette tuer med lysebrune vridde slirer og lysegrønne vridde blad, 2-5 mm brede. kortere enn stråene. Strå grønne, helt slakke oppe og tilslutt med hengende aks. Akssamling av 2-4 elliptiske akts på glatte skaft, toppaks med hannblomst nederst. Dekkskjell mørkt rødbrune med smal. lys hinnekant. Fruktgjemme 4-5,5 mm langt, flatt, rødbrunt og blankt, med langt, kløyvd, mørkt og rukantet nebb.
Størrelse 30-80 cm
Andre som ligner
Utbredelse Rabb, fuktig hei - bare på baserik grunn i fjellet.
 
 
Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhø august 2012 Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhø august 2012