Home

Duftvikke/ Luktvikke

Vicia tenuifolia
Fine-leaved Vetch
Luktvicker
Langklaset Vikke
Kaitahiirenvirna
Foto Kristin Vigander Larvik juni 2006 Foto Kristin Vigander Larvik juni 2006 Foto Kristin Vigander Larvik juni 2006
Duftvikke er en fremmed art, ingen kjent risiko (NK)
Latinsk navn
Familie Ertefamilien
Karakteristika

Flerårig. Stengel grov og grenet, snau eller med korte liggende hår. 6-15 par småblad med lite markert midtnerve på oversiden, grenet klengetråd. Klase jevnlang med eller noe lengre enn bladet, ofte med 30-40 blomster, 8-12 mm lange. Krone blå eller blåfiolett.

Størrelse 30-90 cm
Andre som ligner Fuglevikke, men duftvikke er større og vakrere, og har tydelig duftende blomster
Utbredelse  
 
Foto Kristin Vigander Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Møn Danmark juni 2014