Home

Dunmjølke

Epilobium parviflorum
Hoary willowherb
Luddunört
Dunet Dueurt
Nukkahorsma
Foto Kristin Vigander Sverige Åsabackarna (Ombergturen) juli 2013 Foto Kristin Vigander Sverige Åsabackarna (Ombergturen) juli 13 Foto Kristin Vigander Sverige Åsabackarna (Ombergturen) juli 2013
 

Dunmjølke er rødlistet som sårbar (VU)

Latinsk navn
Familie Onagraceae - mjølkefamilien
Karakteristika Overvintrer med korte overjordsskudd som ender i rosetter. Stengel oftest uten grener, tett mykhåret med vanlige hår og kjertelhår. Blad lange og fintannet, dunhåret, sittende. Ikke stengelomsluttende. Mange små blomster øverst på stengelen.
Voksested og utbredelse
Andre som ligner  
 
Foto Kristin Vigander Sverige Åsabackarna (Ombergturen) juli 2013 Foto Kristin Vigander Sverige Åsabackarna (Ombergturen) juli 2013