Home

Dverggylden

Centaurium pulchellum
Lesser centaury
Foto Kristin Vigander TE Kragerøfjorden juli 2013 Foto Kristin Vigander TE Skåtøy august 2008 Foto Kristin Vigander TE Skåtøy august 2008
 
Latinsk navn
Familie Gentianaceae - søterotfamilien
Karakteristika Ettårig. Blad små og brede, ikke samlet ved grunnen. Stengelblad ofte trenervet. Blomster enkeltvis eller få sammen, små og langskaftet. Beger kortere enn kronrøret.
Størrelse 3-15 cm
Voksested og utbredelse Strandeng. Sørlig
Andre som ligner Tusengylden, men tusengylden har beger som er omtrent like langt som kronrøret, og bladrosett ved grunnen. Dessuten 1-2 støtteblad ved grunnen av begeret.
 
Foto Kristin Vigander ØF Hvasser august 2009 Foto Kristin Vigander ØF Hvasser august 2009 Foto Kristin Vigander TE Kragerøfjorden juli 2013
 
   
Foto Kristin Vigander København august 2016