Home

Dverglin

Radiola linoides
Alseed
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006

Dverglin er rødlistet som sterkt truet (EN)

Latinsk navn Linoides er det vitenskapelige navnet på lin.
Familie Linaceae Linfamilien
Karakteristika Ørliten gaffelgrenet plante. Blad motsatte, ennervet. Blomster 4-tallige, 2-3 mm brede. Begerblad 3-tannet. Kronblad hvite. Kapsel 8-rommet, åpner seg med 8 fliker.
Størrelse 2-10 cm
Andre som ligner
Utbredelse og voksested Sanddynder, ofte i dynetrau, på torvmark og på stier og tråkk. Sørlig
 
Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark august 2019 Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark august 2019 Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark august 2019
 
   
Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark august 2019