Home

Dvergmarinøkkel

  Botrychium simplex

Dverglåsbräken
Enkel Månerude
Pikkunoidanlukko

Foto Kristin Vigander OP Sjoa august 2012 Foto Kristin Vigander OP Sjoa august 2012 Foto Kristin Vigander OP Sjoa august 2012
 

 

Rødlistet EN ( truet)

Latinsk navn  
Familie Ophioglossaceae - Ormetungefamilien
Karakteristika Vegetativ del festet nederst på bladet, gulgrønn, udelt eller noe delt med 1-2 par omtrent jevnstore, avrundete fliker som ikke er innskåret.
Størrelse 2-10 cm
Utbredelse  
 
   
Foto Kristin Vigander OP Sjoa august 2012