Home

Dvergmaure

  Galium trifidum
Small Bedstraw
 
Fra Islands flora    
   
Latinsk navn galium av gala = melk
Familie Maurefamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse