Home

Dvergforglemmegei (dvergminneblom)

Myosotis stricta
Early Forget-me-not
Foto Kristin Vigander Bygdø mai 2005 Foto Kristin Vigander Bygdø mai 2005 Foto Kristin Vigander Bygdø mai 2005

Dvergforglemmegei er rødlistet VU = sårbar

Latinsk navn Myosotis = musøre, stricta = opprett
Familie Rubladfamilien
Karakteristika Ettårig. Stengel fin og opprett, grenet fra grunnen. Blad butte, krokhåret på midtnerven på undersiden. Fruktskaft opprette og mye kortere enn begeret. Nedre blomster har støtteblad. Beger nesten lukket i frukt.
Voksested og utbredelse Tørrbakke. Nokså vanlig til spredd på Østlandet.
Andre som ligner
Foto Kristin Vigander Bygdø mai 2006 Foto Kristin Vigander Hovedøya mai 2015 Foto Kristin Vigander Hovedøya mai 2015