Home

Dvergmjølke

Epilobium anagallidifolium
Alpine willowherb
Dvärgdunört
Dværg-Dueurt
Tunturihorsma
Fjalladúnurt
Foto Kristin Vigander Bøgaset juli 2004 Foto Kristin Vigander Bøgaset juli 2004 Foto Kristin Vigander Sulitjelma juli 2008
 
Latinsk navn Epilobium skal være en sammentrekning av 'ion epi lobon', som betyr noe i retning av 'fiol oppå skulpen'. Dette skulle referere til den korsblomstlignende blomsten (fiol var egentlig navnet på en korsblomst)
Familie Mjølkefamilien
Karakteristika Den minste av mjølkene. Overjordsutløpere med blad. Stengel først bøyd, ved fruktmodning opprett. Blad 1-2.5 cm, eggrunde med nesten hel kant. 1-3 blekt rosenrøde blomster med 3-4.5 mm lange kronblad. Klubbeformet arr.
Størrelse 3-10 cm
Andre som ligner Setermjølke
Foto Kristin Vigander TR Kåfjord august 2009 Foto Kristin Vigander TR Kåfjord august 2009 Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl juli 2012