Home

Dvergsmyle

  Aira praecox

Early hair-grass

 

Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Karmøy 2012
   
Latinsk navn Praecox = tidlig, bråmoden (latin)
Familie Poaceae - gressfamilien
Karakteristika Ørlite gras i små tuer. Strå stivt opprette. Topp smal og sammendratt, først grønn, til slutt strågul. Småaks både oppe og nede på grenene. Småaks 2.5-3.5 mm lange, ytteragner butte.
Størrelse 3-10 cm
Andre som ligner  
Utbredelse, voksested Grunt jorddekt berg og tørrbakke i kyststrøk, mest på basefattig grunn.
 
 
Foto Kristin Vigander Ringenäs naturreservat Sverige juni 13 Foto Kristin Vigander Ringenäs naturreservat Sverige juni 13  
 
Foto Tove Hafnor Dahl AA Spornes mai 2009 Foto Tove Hafnor Dahl AA Spornes mai 2009 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006