Home

Dystarr

Carex limosa
Common bog-sedge
Dystarr
Dynd-Star
Mutasara
Flóastör
Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 05 Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 05 Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 05
   
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Grisne matter med lange krypende jordstengler, gulbrune eller rødbrune slirer. Røtter rustbrunt filthåret. Blad grågrønne eller blågrønne, renneformet, 1-1.5 mm brede, oftest kortere enn stråene. Strå rue øverst, bøyde nederst. Akssamling av ett langskaftet hannaks på opprett skaft, 1-2 (sjelden 3) tettblomstrete hunnaks hengende på lange hårfine skaft.Aksskaft ujevne av små papiller eller rue, særlig ytterst. Støtteblad med 2-4 mm lange brune slirer og smal bladplate som oftest ikke når over akssamlingen. Dekkskjell spisse og brune, omtrent like lange som fruktgjemmene, men litt smalere enn dem. Fruktgjemme 3.5-4.5 mm langt, blågrønt og svært papilløst, med ett svært kort men tydelig nebb.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner
Utbredelse Mykmatte i jordvassmyr, noen ganger i kanten av myrtjern. Nokså vanlig i det meste av landet, men mangler i ytre Finnmark.
Foto Kristin Vigander Sulitjelma juli 2008 Foto Kristin Vigander Skien Ramsåstjenna juni 2011 Foto Kristin Vigander TE Tjønnegrend august 2012
 
Foto Kristin Vigander BU Bøgaset juli 2012 Foto Kristin Vigander Jämtland Sverige juni 2016