Home

Enghavre

  Avenula pratensis
Meadow oat-grass
 
Foto: Kristin Vigander Bygdø 25.5.05      
 

Enghavre er rødlistet som nær truet (NT)

Latinsk navn  
Familie Poaceae - Grasfamilien
Karakteristika Tette tuer. Strå stive og grove. Blad stive, snaue og grågrønne, ru på oversiden og noe sammenrullet. Slirehinne 3-5 mm lang, spiss. Topp smal med få store småaks på korte greiner. Småaks 2-2.5 cm lange, 4-6 blomstret med 2-3 mm lange hår på midtaksen. Begge ytteragner er oftest trenervet. (Kilde Lid-Lid)
Størrelse 30-60 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Forsommer - midtsommer. Nokså vanlig på østlandet.
 
 
  Foto Kristin Vigander Falkøping juni 2009