Home

Englodnegress

  Holcus lanatus
Yorkshire-fog
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006
   
Latinsk navn  
Familie Poaceae - Gressfamilien
Karakteristika Små tuer. Strå tykke, mykt gråhåret. Topp lubbe, grågrønn til noe fiolett. Snerp stikker ikke ut av småakset.
Størrelse 30-70 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Nokså vanlig i kyststrøk, mest vanlig på Vestlandet.
 
     
 
 
Foto Kristin Vigander Danmark Møn juni 2014 Foto Kristin Vigander Danmark Møn juni 2014  
 
   
Foto Kristin Vigander Spyssøy, Stord juni 2017