Home

Engsoleie

Ranunculus acris ssp, acris
Meadow buttercup
Foto Kristin Vigander Fornebu juni 2009 Foto Kristin Vigander Mælum juli 06 Foto Kristin Vigander Kongsberg mai 04

Giftig.

Engsoleie er en underart til bakkesoleie R. acris

   
Latinsk navn Ranunculus av rana = frosk
Familie Soleiefamilien
Karakteristika Flerårig urt med grenet stengel, tiltrykt håret eller glatt. Grunnblad tre-femdelte, avsnittene igjen delt i linje- til lansettformete fliker. Rund (ikke furet) blomsterstilk med 2-3 cm brede, fem-tallige gule blomster. Tiltrykte begerblad. Ovale smånøtter med kort, svakt krummet nebb.
Andre som ligner Krypsoleie, krattsoleie Hos engsoleien er fruktfestet uten hår, og blomsterstilken er rund.
Foto Kristin Vigander Møn Danmark juni 2014 Foto Kristin Vigander Sverige N Koster juni 2013 Engsoleie har rund stengel under blomsten (sammenlign med krypsoleie)