Home

Ertevikke

  Vicia pisiformis

Foto Kristin Vigander Hof, Vestfold september 2004
 

Ertevikke er rødlistet sterkt truet (EN)

Latinsk navn pisiformis = erteformet
Familie Ertefamilien
Karakteristika Stengel grov og snau (= uten hår). Blad med klengetråd, 3-5 par eggrunde småblad, det nederste paret sitter nær stengelen og skjuler ørebladene. Krone blekgul. Belg 2.5-4 cm, snau og blekbrun.
Størrelse 1-2 m
Andre som ligner Ertevikken er meget lett å kjenne igjen på blomsterfargen, - blekt gulgrønne blomster.
Utbredelse Sjelden. Varmekrevende plante som kun vokser i et område rundt Oslofjorden, og langs Skagerak-kysten. Finnes i steinete småskog, ofte i blandingsskog i sydhellinger