Home

Evjebrodd

  Limosella aquatica
Mudwort
Ävjebrodd
Dyndurt
Mutayrtti
Efjugras
Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007 Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007 Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007
 
Latinsk navn Limus = slam, leire - kommer av vokseplassen
Familie Orobanchaceae - Snylterotfamilien (Tidligere maskeblomstfamilien)
Karakteristika Ettårig, snau liten plante med overjordsrenninger som rotslår. Blad i rosett, langskaftet, smalt spatelformet hos landformer, noen ganger trådsmale hos vannformer. Blomsterskaft kortere enn bladskaftet. Krone hvit eller blekrød, med 5 jevnstore fliker. 4 pollenbærere
Størrelse 2-10 cm
Andre som ligner
Utbredelse og voksested Grunt vann og leirete vannkanter
 
Foto Kristin Vigander Sverige Sundsvall august 2012 Foto Kristin Vigander Sverige Sundsvall august 2012 Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007