Home

Fagerfredløs

Lysimachia punctata
Dotted Loosestrife
Praktlysing
Prikkbladet Fredløs
Tarha-Alpi
Foto Kristin Vigander Jar juli 2017 Foto Kristin Vigander Jar juli 2017 Foto Kristin Vigander Jar juli 2017

Fagerfredløs er kategorisert som fremmed invaderende art med svært høy risiko (SE).


Informasjon fra Artsdatabanken
Latinsk navn
Familie Nøkleblomfamilien
Karakteristika

 

Størrelse  
Andre som ligner
Utbredelse