Home

Falkbregne

Polystichum aculeatum
Hard shield-fern
Foto Kristin Vigander Huglo juni 2017 Foto Kristin Vigander Huglo juni 2017 Foto Kristin Vigander Huglo juni 2017
   
Latinsk navn acus = nål (latin) , aculeatum = 'tagget'
Familie Dryopteridaceae- stortelgfamilien
Karakteristika Blad vintergrønne, to ganger finnet, blankt grønne, glatte eller nesten glatte og stive. Innerste småfinne på oversiden av hovedfinnen er asymmetrisk, større og lengre enn de andre. Slør sitter lenge på.
Størrelse 30-80 cm
Voksested og utbredelse Edelløvskog, rasmark og berg på baserik grunn.
 
Foto Kristin Vigander Huglo juni 2017 Foto Tove H Dahl TE Masteflet (Skien) juni 2010 Foto Tove Hafnor Dahl TE Masteflet (Skien) juni 2010