Home

Fargemyske

  Asperula tinctora
 
Foto Kristin Vigander Jeløya juni 2007 Foto Kristin Vigander Jeløya juni 2007 Foto Kristin Vigander Øland juni 2009

Fargemhske er kritisk truet (CR)

Latinsk navn  
Familie Rubiaceae - maurefamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Voksested og utbredelse