Home

Færøymarikåpe

Alchemilla faeroensis
Faeroeic Lady's mantleMaríuvöttur
Foto Kristin Vigander Blanda Island juli 2018 Foto Kristin Vigander Blanda Island juli 2018 Foto Kristin Vigander Blanda Island juli 2018
 

Færøymarikåpe er rødlistet som sårbar (VU)

Latinsk navn Alchemilla eg. arabisk ord, alchymi = gullmakeri
Familie Rosefamilien
Størrelse  
Karakteristika  
Andre som ligner  
Utbredelse Finnes bare på Island og Færøyene
 
 
Fra Islands flora, Hørdur Kristinsson Fra Islands flora, Hørdur Kristinsson