Home

Filtarve

Cerastium tomentosum
Snow-in-summer
Silverarv
Filtet Hønsetarm
Hopeahärkki
Foto Kristin Vigander Jar juni 2020 Foto Kristin Vigander Jar juni 2020 Foto Kristin Vigander Jar juni 2020

Filtarve er kategorisert som fremmed invaderende art med svært høy risiko (SE), og er forbudt å selge, innføre og plante i Norge.

Informasjon fra Artsdatabanken

 

Latinsk navn
Familie Caryophyllaceae - Nellikfamilien
Karakteristika

 

Størrelse  
Andre som ligner
Utbredelse