Home

Fingerstarr

  Carex digitata
Fingered sedge
Foto Kristin Vigander Holmen, Asker april 2005 Foto Kristin Vigander Holmen, Asker april 2005 Foto Kristin Vigander Holmen, Asker april 2005


GRUPPE 5 SEKSJON CLANDESTINAE

Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Tuer med korte, skrå jordstengler. Slirer mørkt vinrøde. Blad mørkegrønne, bøyde, flate, 3-5 mm brede. Kort akssamling av ett smalt brunrødt og sittende hannaks og 2-3 smale og nokså rette, skilte hunnaks, det øverste stikker foran hannakset. Støtteblad små og rødbrune. Dekkskjell rødbrune med hinnekant, grønn nerve og tverr topp.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner
Utbredelse
Foto Kristin Vigander Lysaker mai 2006 Foto Kristin Vigander Lysaker mai 2006 Foto Kristin Vigander Brevik mai 2008