Home

Fingerstarr

  Carex digitata
Fingered sedge
Foto Kristin Vigander Holmen, Asker april 2005 Foto Kristin Vigander Holmen, Asker april 2005 Foto Kristin Vigander Holmen, Asker april 2005

Den virtuelle flora
GRUPPE 5 SEKSJON CLANDESTINAE

Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Tuer med korte, skrå jordstengler. Slirer mørkt vinrøde. Blad mørkegrønne, bøyde, flate, 3-5 mm brede. Kort akssamling av ett smalt brunrødt og sittende hannaks og 2-3 smale og nokså rette, skilte hunnaks, det øverste stikker foran hannakset. Støtteblad små og rødbrune. Dekkskjell rødbrune med hinnekant, grønn nerve og tverr topp.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner
Utbredelse
Foto Kristin Vigander Lysaker mai 2006 Foto Kristin Vigander Lysaker mai 2006 Foto Kristin Vigander Brevik mai 2008