Home

Finnjamne

Diphasiastrum complanatum ssp. montellii
Isslers clubmoss


Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015 Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015 Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015
 
Latinsk navn
Familie Lycopodiaceae -( Kråkefotfamilien) - Lycopodiella (myrkråkefotsleka)
Karakteristika Grener stive, flate og sprikende. Blad i rekken på undersiden av grenene er sylformete brodder, mye mindre enn i de andre rekkene.
Størrelse
Andre som ligner Underart av skogjamne
Utbredelse og voksested Tørr lyngskog og hei, nordøstlig
 
   
Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015