Home

Finnmarkspors

  Rhododendron tomentosum
Labrador-tea
Foto Kristin Vigander Nannestad juni 2009 Foto Kristin Vigander Nannestad juni 2009 Foto Kristin Vigander Nannestad juni 2009
   
 

Finnmarkspors er noe gifitg

Latinsk navn tomentosum = filtlodden. Det kommer av at de unge grenene, samt bladenes underside, er tett hårete.
Familie Ericaceae - lyngfamilien
Karakteristika Liten busk med rustfiltete kvister. Blad smale med nedbøyd kant, mørkegrønne, snaue på oversiden, rustfiltet på undersiden. Bladene henger rett ned om vinteren. Blomsterskaft rustfarget, begerblad kjertelprikket. Blomster flate, i halvskjerm, kronblad hvite. Sterk aromatisk lukt.
Størrelse 30-100 cm
Voksested og utbredelse Både tørr og myrlendt furuskog, myr, i nord også kreklinghei, basefattig grunn. Østlig.
 
Foto Kristin Vigander Nannestad juni 2009