Home

Fjæresivaks

Eleocharis uniglumis
Slender spike-rush
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Karmøy juni 2012
Den virtuelle flora
Latinsk navn uni = ett, gluma = agn
Familie Cyperaceae - starrfamilien
Karakteristika

Vide matter med lange jordstengler. Strå blankt grønne, blir gule til rødbrune når de tørker. Stråslirer rødbrune med tverr åpning. Aks mørkebrunt, 5-12 mm langt, med 10-30 blomster. Dekkskjell korte og brede, det nederste går helt rundt strået. Børster 0-4, oftest mye kortere enn nøtta.

Størrelse
Andre som ligner Sumpsivaks
Utbredelse Strandeng, mest brakkvannseng. Vanlig langs hele kysten.