Home

Fjærestarr

Carex salina
D
 
Foto Kristin Vigander ST Lydalsvågen Hitra juli 2011 Foto Kristin Vigander ST Lydalsvågen Hitra juli 2011 Foto Kristin Vigander ST Lydalsvågen Hitra juli 2011  
Latinsk navn
Familie Cyperaceae - starrfamilien
Karakteristika

Matter med grove, krypende jordstengler. Bladskudd lange og opprette, gulgrønne til grågrønne, ofte dobbelt så lange som stråene når de er utvokst. Blad flate, 2-5 mm brede. Akssamling av 1-2 lysebrune hannaks og ofte 2-3 smale, lyse og noe grisne hunnaks. 2-3 cm lange. det nederste hunnakset er ofte langskaftet. Dekkskjell lysebrune og spisse, de nederste broddspisse.

Størrelse 10-40 cm.
Andre som ligner  
Voksesteder og utbredelse Brakkvannseng.
 
   
Foto Kristin Vigander ST Lydalsvågen Hitra juli 2011