Home

Fjærestarr

Carex x salina
 
Foto Kristin Vigander ST Lydalsvågen Hitra juli 2011 Foto Kristin Vigander ST Lydalsvågen Hitra juli 2011 Foto Kristin Vigander ST Lydalsvågen Hitra juli 2011  
  Fra Artsdatabanken:
Fjørestarr Carex ×salina er nylig molekylært bekreftet som en hybridogen art fra havstarr C. paleacea og ishavsstarr C. subspathacea (Nowak et al. 2020), som også antydet i flere tidligere morfologiske og molekylære undersøkelser. Arten danner store bestander vegetativt og setter også god frukt. Arten er vanlig i strandeng fra Sogn og Fjordane til Finnmark og inn i Nord-Russland på Kolahalvøya og mot Kvitsjøen. Det er ikke antydet noen tilbakegang for arten, og knapt for dens habitater.
Latinsk navn
Familie Cyperaceae - starrfamilien
Karakteristika

Matter med grove, krypende jordstengler. Bladskudd lange og opprette, gulgrønne til grågrønne, ofte dobbelt så lange som stråene når de er utvokst. Blad flate, 2-5 mm brede. Akssamling av 1-2 lysebrune hannaks og ofte 2-3 smale, lyse og noe grisne hunnaks. 2-3 cm lange. det nederste hunnakset er ofte langskaftet. Dekkskjell lysebrune og spisse, de nederste broddspisse.

Størrelse 10-40 cm.
Andre som ligner  
Voksesteder og utbredelse Brakkvannseng.
 
   
Foto Kristin Vigander ST Lydalsvågen Hitra juli 2011