Home

Fjellbekkeblom

Caltha palustris var radicans
Marsh-marigold
Foto Kristin Vigander OP Kongsvoll juni 2010 Foto Kristin Vigander OP Kongsvoll juni 2010 Foto Kristin Vigander OP Kongsvoll juni 2010

Giftig.

Mer informasjon i Den virtuelle flora
Latinsk navn Caltha er et gammelt plantenavn. Radicans kommer av radix = rot (rotslående)
Familie Ranunculaceae - Soleiefamilien
Karakteristika Underart av bekkeblom,
Størrelse  
Andre som ligner Vanlig bekkeblom, skiller seg fra denne ved at fjellbekkeblom er rotslående i bladfestene, og kronbladene er smalere og overlapper ikke.
Utbredelse Trolig vanlig i fjellskogen og i snaufjellet, men utbredelsen er lite kjent.