Home

Fjellbjørk (Arktisk bjørk)

  Betula pubescens ssp. czerepanovii
Foto Kristin Vigander Kongsvoll juli 2019 Foto Kristin Vigander Kongsvoll juli 2019 Foto Kristin Vigander Kongsvoll juli 2019
   
Latinsk navn  
Familie Betulaceae - bjørkefamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse