Home

Fjellburkne

  Athyrium distentifolium
Alpine lady-fern
Foto Kristin Vigander Røsvik Sørfold juli 2007 Foto Kristin Vigander Røsvik Sørfold juli 2007 Foto Kristin Vigander Røsvik Sørfold juli 2007
   
Latinsk navn Athyrium betyr noe i retning av dem som forandrer seg: Sporehushopen skifter utseende under modningen.
Familie Storburknefamilien
Karakteristika Bladskaft oftest mindre enn 1/4 av bladplaten. Hovedfinner kortskaftet, småfinner butte. Sori (sporehussamling) ofte litt avlange og rette som unge, runde som eldre. Rudimentrært slør som faller av tidlig. Syrlig lukt.
Størrelse  
Andre som ligner Skogburkne
Utbredelse Humid, åpen fjellskog og steinete snøleie, lite næringskrevende. Vanlig i fjellet og fjellskogen nordover fra Oslo, Drammen, Nissedal, Bygland, Hægebostad og Lyngdal. Mangler i kystfjellene sør for Møre. Til 1870 m i Vågå.
 
Når man trevler opp stengelen til storburknene, får man to flate karstrenger, i motsetning til telgene, som gir mange runde strenger.
 
   
Foto Kristin Vigander Tromsø Fløya august 2013