Home

Fjellgullris

  Solidago virgaurea ssp lapponica
Goldenrod
Lappguldris
Gyldenris
Kultapiisku
Foto Kristin Vigander Kåfjorddalen august 2009 Foto Kristin Vigander Kåfjorddalen august 2009 Foto Kristin Vigander Kåfjorddalen august 2009
 
Latinsk navn Solidare = gjøre fast, virga aurea = gullgult ris
Familie Korgplantefamilien
Størrelse 5-25 cm
Karakteristika Underart av vanlig gullris. Kortvokst, med mindre hår eller nesten snaue blad. Kurver i smal klase eller topp, hver gren med bare en eller få kurver. Korgdekkblad smalt lansettformet til linjeformet.
Andre som ligner  
Voksested Hei, grasmark, tidligere snøleie i fjellet.
 
 
Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Kristin Vigander OP Råtåsjøhø aug 2012