Fjellkråkefot

Home Lycopodium annotinum ssp. alpestre
Interrupted clubmoss
Foto Kristin Vigander Råtåsjøhøi juli 2008 Foto Kristin Vigander Råtåsjøhøi juli 2008 Foto Kristin Vigander Råtåsjøhøi juli 2008
 
Latinsk navn  
Familie Lycopodiaceae - Kråkefotfamilien
Karakteristika Stive blad uten tydelig hårspiss. Strobili enkeltvis i enden av skuddene. Fjellkråkefot er en underart av stri kråkefot
Størrelse  
Andre som ligner Stri kråkefot
Utbredelse Fjellkråkefot vokser på hei ot rabb, mest på humusrik grunn.
 
Foto Kristin Vigander Sulitjelma juli 2008 Foto Kristin Vigander Sulitjelma juli 2008