Home

Fjellrapp

Poa alpina

Fjällgröe
Fjeld-Rapgræs
Tunturinurmikka
 
Foto Kristin Vigander Oppdal juli 2008 (var alpina) Foto Kristin Vigander Brevik mai 2005 (var alpina) Foto Kristin Vigander Brevik mai 2005 (var alpina)  
Latinsk navn
Familie Poaceae - Gressfamilien
Karakteristika Flerårig. Tuer med bare intravaginale skudd (dvs at skuddet kommer frem innenfor støttebladet). Ved grunnen av strået sitter de gamle lysegrå bladslirene tett og fast sammen som en smal sylinder (en 'sokk'). Strå stive, opprette, tvert spissede.Blad mørkegrønne, brede frem til nær spissen, stråblad korte, båtformet spiss. Topp kort og bred med sprikende grener, oftest to i nederste kransen, slette eller med noen tagger. Småaks mangeblomstrede, brede og rødfiolette. Alle agner bredt eggformet. Inneragn med tydelige nerver, tetthåret på kjølen og kantnervene. Ukjønnet formering med frø eller yngleknopper.
Størrelse 10-30 cm
Utbredelse og voksested Åpen skog, vierkjerr, slåtteeng og beitemark. Vanlig i fjellet og åstrakter.
 
Foto Kristin Vigander Kåfjorddalen august 2009
Fjellrapp har en 'sokk'
Foto Kristin Vigander Kåfjorddalen august 2009 (var vivipara)
Fjellrapp kan være vivipar
Foto Kristin Vigander Kåfjorddalen august 2009
Typisk blad
Foto Norman Hagen Lom august 2004 Foto Norman Hagen Lom august 2004 Foto Kristin Vigander TR Kåfjorddalen august 2009
Foto Kristin Vigander Sveits juli 2010 Foto Kristin Vigander Sverige S Koster juni 2013 Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013