Home

Fjellskrinneblom

Arabis alpina
Alpine rockcress
Foto Kristin Vigander Junkerdalen juli 2005 Foto Kristin Vigander Junkerdalen juli 2005 Foto Kristin Vigander Kåfjorddalen august 2009
   
Latinsk navn Arabis skal komme av Arabia. Opprinnelsen til navnet sies å være en sennep som kom fra Arabia, og som feilaktig er tilskrevet denne slekt. alpina = fjell-
Familie Korsblomstfamilien
Karakteristika

Flerårig. Stengel og nedre blad oftest stjernehåret. Blad store og kvasstannet. Stengel med hjerteformet grunn som går rundt stengelen. Begerblad 3-5 mm lange. Kronblad hvite, 6-10 mm lange. Skulpe 2-3.5 cm lang, spriker på ca 1 cm langt utstående skaft.

Høyde 10-50 cm
Andre som ligner Hageskrinneblom
Utbredelse Fuktig jord, bekkekanter og snøleie i fjellet, ned i lavlandet og langs vassdrag. Vanlig i fjellet nordover fra Trysil og Stor-Elvdal (Hedmark), Gausdal (Oppland), Nore og Uvdal (Buskerud), Hjartdal (Telemark). Ugress i Hamar (Hedmark). Til 1980 m i Vågå.
Foto Norman Hagen Lom juli 2005   Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004
   
Foto Kristin Vigander Lom juni 2018