Home

Fjellstarr

Carex norvegica
Close-headed Alpine sedge
Foto Kristin Vigander Salten juli 2005 Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007 Foto Kristin Vigander Oppdal juli 2008
   
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Tette tuer med korte jordstengler. Slirer blankt mørkebrune. Strå stive og rette, slette eller litt ru øverst. Blad flate, mørkegrønne, korte, 1.5-3 cm brede, med grov ru midtnerve. Kort akssamling av 2-4 tettstilte, avrundete aks, toppaks litt større enn de andre og med noen hannblomster ved grunnen. Nederste støtteblad jevnlangt med eller litt lengre enn akssamlingen. Dekkskjell bredt eggformet, mørke og uten lyst midtparti, med ru nerve, litt kortere enn fruktgjemmene. Fruktgjemme 2-2.5 mm langt, først grønt, men tidlig mørkebrunt, med kort nebb med papillar, og noen lange kvasse tagger i kantene (må bruke lupe).
Størrelse 5-40 cm
Andre som ligner
Utbredelse Fuktig eng, beitemark, myr og tidlig snøleie, berghyller og vannkanter. Vanlig i fjellskog og i fjellet nordover fra Åmot (Hedmark), Nes (Buskerud)
 
fjellstarr  
  Foto Kristin Vigander Oppdal juli 2008  

Foto: Norman Hagen Lom 2004