Home

Fjelltettegress

Pinguicula alpina
Alpine Butterwort
Foto Kristin Vigander Junkerdalen juli 05 Foto Kristin Vigander Røros juli 05 Foto Kristin Vigander Kåfjorddalen august 2009
Den virtuelle floraen
Latinsk navn Pinguis = fet, alpina = fjell
Familie Blærerotfamilien
Karakteristika Røtter grove og brune. Blad gulgrønne eller litt rødbrunt farget. Blomsterskaft med spredte, kortskaftete kjertelhår eller nesten snaue (hårløse). Krone 10-16 mm lang, hvit med gule flekker ved svelget, spore 2-3 mm lang, bøyd.(Kilde Lid-Lid)
Størrelse 5-10 cm

Utbredelse og voksested

 

Rikmyr, fuktig hei og tidlig snøleie, bare på baserik grunn. I sør nokså vanlig i fjellet fra Tynset og Oppdal og Rennebu øst til Røros.
 
Foto Kristin Vigander Sulitjelma juli 2008 Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004