Home

Fjordskjørbuksurt

  Cochlearia officinalis ssp. norvegica
 
Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007
Bestemt av Torstein Engelskjøn
Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007
Bestemt av Torstein Engelskjøn
Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007
Bestemt av Torstein Engelskjøn
Latinsk navn
Familie Brassicaceae - korsblomstfamilien
Karakteristika Toårig, dør etter blomstringen. Rosettblad tykke, uten eller med noen få tenner. Stengler grove og stive me buktannete, sittende blad. Kronblad hvite, oftest mer enn dobbelt så lange som begerbladene.
Størrelse 3-40 cm
Voksested og utbredelse Trolig bare i Norge og Nord-Russland
Forvekslingsarter Vanlig skjørbuksurt
På spørsmål til T.Engelskjøn om hvorfor han bestemte denne til fjordskjørbuksurt, fikk jeg dette svaret:

Fjordskjørbuksurt har ofte litt tilspissa, svakt ovale, store skulper og kileformet avsmalnende øvre blad (stengelblad)
Disse trekkene kunne sees i årets kollekter fra Straumen, mens årets fra Andkilen er mer tvilsomme. En skal videre merke seg den spesielle, solrike sesongen før vi kom. Dette kan ha ført til konvergent modifikasjon av ssp. norvegica og ssp. officinalis, spesielt de jamt over små skulpene.

Det er også visse økologiske preferanser for ssp. norvegica (ofte på sand, silt- eller gjørmebunn i tidevannsbeltet) og ssp. officinalis (også over flomålet, og på steinstrand).