Home

Flaskestarr

  Carex rostrata
Bottle sedge
Foto Kristin Vigander TE Tjønnegrend aug 2012 Foto Kristin Vigander Siljan Telemark juni 2004 Foto Kristin Vigander Siljan Telemark juni 2004
 
GRUPPE 5 SEKSJON VESICARIAE
Latinsk navn  
Familie Starrfamilien
Karakteristika

Vanligvis i bestander, jordstengel med utløpere. Strå glatte, med butte kanter. Blad 3-5 mm brede, blågrønne, renneformede, med vorter oppå, ofte lenger enn stråene. Slirehinne kort, butt, innskåret. 2-4 hannaks. 2-3 hunnaks, tettblomstrete, 5-10 mm tykke. Fruktgjemmer 4-5 mm, tvert avsmalnende til nebb, utstående, lysebrune. Nebb 1-1.5 mm, kløvd.

Størrelse  
Utbredelse Vanlig over hele landet
Forvekslingsart Sennegress
 
Foto Kristin Vigander TE Tjønnegrend aug 2012 Foto Kristin Vigander TE Tjønnegrend aug 2012 Foto Kristin Vigander Råstul Hjartdal juni 2017