Home

Flaskestarr

  Carex rostrata
Bottle sedge
Foto Kristin Vigander TE Tjønnegrend aug 2012 Foto Kristin Vigander Siljan Telemark juni 2004 Foto Kristin Vigander Siljan Telemark juni 2004
  Den virtuelle flora
GRUPPE 5 SEKSJON VESICARIAE
Latinsk navn  
Familie Starrfamilien
Karakteristika

Vanligvis i bestander, jordstengel med utløpere. Strå glatte, med butte kanter. Blad 3-5 mm brede, blågrønne, renneformede, med vorter oppå, ofte lenger enn stråene. Slirehinne kort, butt, innskåret. 2-4 hannaks. 2-3 hunnaks, tettblomstrete, 5-10 mm tykke. Fruktgjemmer 4-5 mm, tvert avsmalnende til nebb, utstående, lysebrune. Nebb 1-1.5 mm, kløvd.

Størrelse  
Utbredelse Vanlig over hele landet
Forvekslingsart Sennegress
 
Foto Kristin Vigander TE Tjønnegrend aug 2012 Foto Kristin Vigander TE Tjønnegrend aug 2012 Foto Kristin Vigander Råstul Hjartdal juni 2017