Home

Flatsiv

  Juncus compressus
Round-fruited rush
Foto Kristin Vigander NO Salten juli 2005 Foto Kristin Vigander NO Salten juli 2005 Foto Kristin Vigander TE Skåtøy juli 2008
 
Latinsk navn compressus = sammentrykt.
Familie Juncaceae - sivfamilien
Karakteristika

Flerårig. Flate tuer eller tette matter med korte, krypende jordstengler. Blad myke, trådsmale, flate eller renneformet. Strå rette med noe flattrykte slirer. Åpen kvast der det nederste støttebladet er mye lengre enn kvasten. Blomsterblad gråbrune, butte, 2-3 mm lange, om trent halvparten så lange som kapselen. Kapsel blekbrun, rund.

Størrelse 10-40 cm
Andre som ligner Saltsiv
Utbredelse, voksested Øverst på strandeng og i fuktige søkk i strandberg. Ugress i fuktig gressmark, beitemark, på stier, veikanter og skrotemark, ofte et byugress.
   
Foto Kristin Vigander TE Skåtøy juli 2008