Home

Flatsivaks

  Blysmus compressus
Flat-rush
Plattsäv 
Fladtrykt Kogleaks
Litteäkaisla 
Foto Kristin Vigander (funnet av Bård Haugsrud på Rygge) mai 2011 Foto Kristin Vigander (funnet av Bård Haugsrud) mai 2011 Foto Kristin Vigander Sverige Omberg juli 2013

Flatsivaks er rødlistet kritisk truet (CR)

Latinsk navn compressus = sammentrykt.
Familie Cyperaceae - starrfamilien
Karakteristika

Flerårig. Krypende jordstengler med strå i rekker i tette matter. Strå noe flattrykt og glatt nede, trekantet og rutt under akssamlingen. Blad flate eller renneformet, 2-3 mm brede. Aks i to rader samlet i en toppstilt, avlangt, hodeformet, 2-4 cm lang akssamling. Aks mangeblomstret, blomster skruestilte. Nedre støtteblad ofte lengre enn akset.

Størrelse 10-40 cm
Andre som ligner  
Utbredelse, voksested Strandeng, rikmyr nær sjøen. Svært sjelden. Sørlig